Ansökningsformulär

Ansökan om projektmedel till Örebro Läns Nykterhetsförbund

 

Föreningens namn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Telefon*

Fax

E-post*

Hemsida

Kontaktperson*

E-post*

Telefon hem

Telefon arb

Sökt belopp*

Beskrivning av aktivitet/verksamhet och mål med denna*

Tidsplan*

Budget*