Om oss

Örebro Läns Nykterhetsförbund, ÖLN, är en paraplyorganisation för nykterhetsrörelsen i Örebro län. ÖLN:s främsta uppgift är att samla nykterhetsrörelsen till gemensamma aktiviteter för att bilda opinion för en solidarisk alkoholpolitik.

ÖLN genomför aktiviteter som
seminarier, föreläsningar och kurser och verkar för att brett uppmärksamma Folknykterhetens Dag i länet. Förutom egna aktiviteter verkar ÖLN genom sina medlemsorganisationer för att minska drogerna i samhället.

Medlemsorganisationerna genomför sina attraktiva alkoholfria aktiviteter bland annat genom ekonomiskt stöd från ÖLN. Regionens bidrag till medlemsorganisationerna distribueras av ÖLN. Medlemsorganisationerna kan också söka bidrag till olika projekt från Länsnykterhetsförbundet.