Policy för ÖLN:s projektbidrag.

I ÖLN:s ekonomi finns ett antal budgetpunkter uppsatta som syftar till att stötta olika projekt hos medlemsorganisationerna. Dessa medel beviljas enligt särskilda riktlinjer.

Styrelsen har för egen del beslutat att ÖLN:s projektbidrag kan utgå efter ansökan till följande ändamål.

Ansökningarna är uppdelade på tre perioder. En för Folknykterhetens dag och för allmänna projekt.

Det skall klart framgå enligt ansökan att äskade pengar faller inom ramen för de tre punkterna nedan.

Kriterier.

a) Till alkoholpolitisk verksamhet.

b) Till opinionsbildande verksamhet.

c) Till verksamhet som syftar till att stärka samverkan mellan nykterhetsrörelsens organisationer.

Ansökningstider:

Till stöd för Folknykterhetens dag Senast 15 maj

Allmänna projektbidrag Senast 1 maj respektive 1 oktober.

Antaget styrelsemöte 2003-11-10