Utvärderingsformulär

Skicka till oss senast 4 veckor efter avslutad aktivitet.

 

Föreningens namn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

Telefon*

Fax

E-post*

Hemsida

Kontaktperson*

E-post*

Telefon hem

Telefon arb

Genomförda aktiviteter/verksamheter*

Vad fungerade bra?*

Vilka var de största svårigheterna?*

Har ekonomin stämt med budgeten? Om inte förklara avvikelser*