Start

Örebro Läns Nykterhetsförbund (ÖLN) är en paraplyorganisation för nykterhetsrörelsen i Örebro län. ÖLN:s främsta uppgift är att samla nykterhetsrörelsen till gemensamma aktiviteter för att bilda opinion för en solidarisk alkoholpolitik.

ÖLN genomför aktiviteter som seminarier, föreläsningar och kurser. En viktig uppgift är att uppmärksamma Folknykterhetens Dag. Förutom egna aktiviteter verkar vi också genom våra medlemsorganisationer för att minska drogerna i samhället.

Medlemsorganisationerna genomför sina attraktiva alkoholfria aktiviteter bland annat genom ekonomiskt stöd från ÖLN. Regionens bidrag till medlemsorganisationerna distribueras av ÖLN. Medlemsorganisationerna kan också söka projektbidrag från ÖLN.