Kontakta oss

Örebro Läns Nykterhetsförbund
Köpmangatan 27
702 23 Örebro

info@oln.nu

Styrelse

Stående från vänster: Börje Hellmark, Lars Ståhlberg, Zlata Catic, eva Korkeakoski och Carina Eriksson
Sittande från vänster: Per Boo, Iréne Johansson, Lars-Åke Stenström, Christer Johansson och Iréne Thelin.

Lars-Åke Stenström – Ordförande
ordforande@oln.nu – 070 335 67 06

Christer Johansson – Vice Ordförande

Carina Eriksson – Sekreterare

Iréne Thelin – Vice Sekreterare

Per Boo – Kassör

Lars Ståhlberg – Ledamot

Börje Hellmark – Ledamot

Irene Johansson – Ledamot

Eva Korkeakoski – Ledamot

Zlata Catic – Ledamot