Projektbidrag

I ÖLN:s budget finns medel avsatta att stötta olika projekt hos medlemsorganisationerna.

Styrelsen har beslutat att ÖLN:s projektbidrag kan utgå efter ansökan till följande ändamål.

Kriterier

  • Till alkoholpolitisk verksamhet.
  • Till opinionsbildande verksamhet.
  • Till verksamhet som syftar till att stärka samverkan mellan nykterhetsrörelsens organisationer.

Skicka ett mail till info@oln.nu med er ansökan.